جدیدترین اخبار

هنر تلاوت قرآن در سایت تنغیم، پایگاه جهانی قرآنیان

دو تلاوت از شیخ محمود شحات

محمود شحاتاختصاصی تنغیم / در این بخش دو تلاوت زیبا از شیخ محمود شحات محمد انور تقدیم می کنیم . شیخ محمود شحات را می توان یکی از برترین قراء عصر حاضر یاد کرد .

تلاوت سوره اسرا و شمس - شیخ محمود شحات - 21 دقیقه

تلاوت سوره انسان و فصار السور - شیخ محمود شحات - 42 دقیقه